Πολιτική Απορρήτου και Αποποίησης Ευθύνης

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τους ιστότοπούς μας. Ορισμένες πληροφορίες σας τις ζητάμε απευθείας, αλλά άλλες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα αποθηκεύονται σε συγκεντρωτική μορφή και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Περιστασιακά, σας ζητούμε πληροφορίες που μπορεί μερικές φορές να επιτρέπουν την προσωπική αναγνώριση και να είναι απόρρητες.

Ως αποτέλεσμα, οι πληροφορίες που συλλέγονται από εμάς μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες:
α) Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία επισκεπτών
β) Προσωπικές πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση

Δεν συνδέουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία επισκεπτών με πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση σας.

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία επισκεπτών

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε αυτόματα γενικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και την τοποθεσία του, καθώς και τον ιστότοπο από τον οποίο μεταβήκατε στον δικό μας, κατά περίπτωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Πρόκειται για πληροφορίες που χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεντρωτική μορφή για να μας ενημερώσουν από πού προέρχονται οι επισκέπτες μας, τι βλέπουν και πώς ανταποκρίνονται, καθώς και πού αφιερώνουν περισσότερο χρόνο.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα:

 • Υποστήριξη cookie πρώτου μέρους (εάν μας επιτρέπετε να τοποθετήσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας)
 • Αναγνωριστικό επισκέπτη (παρέχεται από ένα cookie που τοποθετούμε στον υπολογιστή σας, όταν είναι δυνατόν)
 • Σημείο αναφοράς (δηλ. από ποιον ιστότοπο μεταβήκατε στον δικό μας, π.χ. google.com)
 • Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης
 • Ρυθμίσεις περιοχής και γλώσσας (για προσδιορισμό της χώρας στην οποία βρίσκεστε)
 • Λειτουργικό σύστημα (Windows, OS X, Linux, iOS, Android κ.λπ.)
 • Πρόγραμμα περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari κ.λπ.)
 • Ανάλυση οθόνης (1280 x 1024, 1024 x 768 κ.λπ.)
 • Υποστήριξη JavaScript
 • Υποστήριξη Java
 • Διεύθυνση IP (διεύθυνση υπολογιστή στο διαδίκτυο)
 • Ο τίτλος της σελίδας που βλέπετε
 • Η διεύθυνση URL της σελίδας που βλέπετε

Προσωπικές πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση σας.

Μερικές φορές, πρέπει να συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα για εσάς. Ορισμένες περιοχές/μέρη του ιστότοπού μας μπορεί να απαιτούν εγγραφή για να συνδεθείτε. Μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες όπως την ηλικία και το επάγγελμά σας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον σκοπό της επίσκεψής σας και να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που σας ζητούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκάλυψη της ταυτότητάς σας, θα ζητούμε τη συναίνεσή σας και θα παρέχουμε πάντα μια εξήγηση σχετικά με τον λόγο για τον οποίο συλλέγουμε τις πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο τις συλλέγουμε και τις αποθηκεύουμε, καθώς και τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να τις μεταχειριστούμε και να τις χρησιμοποιήσουμε.

Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες

Θα συλλέγουμε και θα αποθηκεύουμε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση σας μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται κατά τη διαδικασία της συλλογής. Όταν ολοκληρώσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας για τον αναφερόμενο σκοπό, θα τις διαγράψουμε και θα τις καταστρέψουμε για να διασφαλίσουμε το απόρρητο των δεδομένων σας.

Συλλογή ευαίσθητων δεδομένων

Σε αυτό τον ιστότοπο δεν συλλέγουμε ούτε διατηρούμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις σας κ.λπ. Στη σπάνια περίπτωση που ζητήσουμε άλλα ευαίσθητα δεδομένα, θα μεριμνήσουμε για την αυστηρή συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου δεδομένων.

Προστασία των παιδιών

Η προστασία του απορρήτου των παιδιών είναι σημαντική. Η Κinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία δεν σκοπεύει να συλλέξει πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση των παιδιών (ως παιδί ορίζεται ένα άτομο κάτω των 18 ετών) χωρίς την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα. Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση τους χωρίς τη ρητή άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα τους.

Στις περιπτώσεις που είναι κατάλληλο, θα δώσουμε οδηγίες στα παιδιά να μην υποβάλουν προσωπικά δεδομένα. Εάν το παιδί σας έχει υποβάλει προσωπικά δεδομένα και θέλετε να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών,  επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@kinfeel.gr

Πώς διαφυλάσσουμε την ασφάλεια των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο στο βαθμό που απαιτείται. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο τα δεδομένα που συλλέγονται δεν πωλούνται σε τρίτους.

Πού υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα;

Εφαρμόζουμε εσωτερικές πολιτικές για να διασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα δεδομένα σας στην Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία.

Κοινοποίηση σε τρίτα μέρη

Δεν θα μεταφέρουμε ούτε θα πουλήσουμε ποτέ πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της ταυτότητας σχετικά με τους επισκέπτες μας σε τρίτο μέρος.

Γενικά, θα μοιραζόμαστε πληροφορίες μόνο με τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών και τους συμβούλους μας. Ωστόσο, για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Kinfeel Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, των υπαλλήλων της και άλλων, ή σε περίπτωση πώλησης ή ρευστοποίησης οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν. Οποιαδήποτε τέτοια κοινοποίηση θα είναι σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει την προστασία του απορρήτου των δεδομένων.

Δικαιώματα επισκεπτών

Σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με την Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία στο info@kinfeel.gr

 • Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, εφόσον υπάρχει·
 • Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των όποιων προσωπικών δεδομένων σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή·
 • Μπορείτε να λάβετε ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων·
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή ή την καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων·
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διακοπή ή τον περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων·
 • Εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συναίνεσή σας·
 • Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μία Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να υπάρχουν όρια σε αυτά τα δικαιώματα ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις της δραστηριότητας επεξεργασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του παραπάνω email με ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα.

Χρήση cookies

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στο info@kinfeel.gr

Νομικές αποποιήσεις ευθύνης

Σκοποί πληροφοριών

"Το περιεχόμενο στον ιστότοπο της Kinfeel Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας καθώς και στους ιστότοπους των θυγατρικών της επιχειρήσεων παρουσιάζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και απευθύνεται κυρίως στο ευρύ κοινό της Ελλάδας και της Κύπρου λόγω της γλώσσας επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε. Ο ιστότοπος δεν σας παρέχει συμβουλές ή συστάσεις οποιουδήποτε είδους και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτόν κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης ή ενέργειας Συνιστάται να συμβουλεύεστε επαγγελματίες στο κατάλληλο πεδίο για θέματα που αφορούν την εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης πτυχής του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί πρόσκληση ή προσφορά για επένδυση ή διαπραγμάτευση ή συνεργασία"

Πληροφορίες που παρέχονται «ως έχουν»

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» και η Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Η Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία δεν προβαίνει σε δηλώσεις ούτε παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργικότητα και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τον κίνδυνο ότι οι πληροφορίες μπορεί να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες ή τις απαιτήσεις σας.

Αποποίηση ευθυνών

Ούτε η Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ούτε οι πάροχοι του περιεχομένου μας θα φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή την αδυναμία πρόσβασής σας σε αυτόν τον ιστότοπο ή από την εμπιστοσύνη σας σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν. Η Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, παρεπόμενες, ποινικές και ειδικές ή άλλες ζημίες, χαμένες ευκαιρίες, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιές . Αυτός ο περιορισμός περιλαμβάνει τις ζημιές ή τους οποιουσδήποτε ιούς, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό που σχετίζεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που μπορεί να μην ανήκουν ή να μην ελέγχονται από τη Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. Να έχετε υπόψη σας ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι ή δεν έχουμε τον έλεγχο των πολιτικών προστασίας απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Σας συνιστούμε θερμά να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε, ο οποίος συλλέγει πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου.

Ιστότοποι που συνδέονται με εμάς

Η Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία δεν υποστηρίζει ιστότοπους που συνδέονται με τους ιστότοπους της. Η Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο σε αυτές τις προτιμώμενες τοποθεσίες ή για τον έλεγχο των πληροφοριών που οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να παρέχουν σε αυτές τις τοποθεσίες.

Τροποποιήσεις

Η Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση ή να διακόψει τη διανομή αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή και με αποκλειστική βάση την κρίση της.

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση περιεχομένου

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αποτελεί ιδιοκτησία της Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα και τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, ωστόσο, μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή του περιεχομένου. Το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Χρήση ερωτήσεων και σχολίων

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή οποιεσδήποτε άλλες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ιδεών, εφευρέσεων, εννοιών, τεχνικών ή τεχνογνωσίας, που ενδέχεται να προωθήσετε σε αυτόν τον ιστότοπο ή με άλλο τρόπο στη Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, είναι μη εμπιστευτικά και θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Kinfeel Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, γεγονός που σημαίνει ότι η Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει χωρίς περιορισμούς με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων , για την ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών παραγωγής ή/και μάρκετινγκ.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η από μέρους σας πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου και του περιεχομένου του διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Άτομα επικοινωνίας

Περαιτέρω, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο, τα cookies και τη νομική αποποίηση ευθύνης, εάν θέλετε να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται για εσάς ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Kinfeel Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας  μέσω του info@kinfeel.gr.