Πολιτική Ακυρώσεων / Αλλαγής Ημερομηνίας Μίσθωσης

Πολιτική Ακυρώσεων
Φροντίζουμε για τους συνεργάτες μας, είτε πρόκειται για οικοδεσπότες είτε για τους επισκέπτες! Στο πλαίσιο αυτό και ως διαχειρίστρια εταιρία ακινήτων έχουμε θεσπίσει την πολιτική ακύρωσης μας από "Μέτρια" έως "Αυστηρή". Για πλήρη επιστροφή του κόστους της διαμονής, η ακύρωση πρέπει να γίνει εντός 48 ωρών από τη στιγμή της κράτησης και εφόσον η ημερομηνία άφιξης απέχει τουλάχιστον 14 μέρες. Επιστροφή του μισού ποσού για ακυρώσεις που γίνονται τουλάχιστον 7 μέρες πριν από την άφιξη. Δεν επιστρέφονται καθόλου χρήματα για ακυρώσεις που γίνονται εντός 7 ημερών από την άφιξη.

Για να προχωρήσετε σε ακύρωση, σας προσκαλούμε να μας αναφέρετε α)διαμέρισμα και β)ΑΦΜ, πατώντας εδώ (*)

(*) Προχωρώντας σε ακύρωση, δηλώνετε ότι κατανοείτε την παραπάνω πολιτική και ότι μπορεί να χρειαστεί έως και 12 ώρες για την επεξεργασία του

Πολιτική Αλλαγής Ημερομηνίας Μίσθωσης
Επιτρέπεται μόνο ένα (1) αίτημα για αλλαγή ημερομηνιών της κάθε κράτησης/μίσθωσης και η νέα ημερομηνία κράτησης θα πρέπει να βρίσκεται εντός των επόμενων επτά (7) ημερών από την υπάρχουσα ημερομηνία άφιξης. Το κόστος για τη διαχείριση της αλλαγής ανέρχεται σε 12,00€ για καθημερινές (Κυριακή-Πέμπτη) και 15,00€ για Παρασκευή ή/και Σάββατο.
  • Για μισθώσεις μίας (1) διανυκτέρευσης: Το αίτημα αλλαγής πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την άφιξη του επισκέπτη για να θεωρηθεί έγκυρο και να γίνει δεκτό.
  • Για μισθώσεις δύο έως τριών (2-3) διανυκτερεύσεων: Το αίτημα αλλαγής πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) ώρες πριν την άφιξη του επισκέπτη για να θεωρηθεί έγκυρο και να γίνει δεκτό.
  • Για μισθώσεις τεσσάρων ή περισσοτέρων (4+) διανυκτερεύσεων: Το αίτημα αλλαγής πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ώρες πριν την άφιξη του επισκέπτη για να θεωρηθεί έγκυρο και να γίνει δεκτό.
Κατ'εξαίρεση δύναται να υπάρξει αλλαγή με επιπλέον χρέωση και έγκριση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.