Καρτέλα Οικοδεσπότη (Υπηρεσία Διαχείρισης Ακινήτου)1-01jpg2-01jpg