Απολεσθέντα αντικείμενα

Ο κάθε χώρος καθαρίζεται από καθαριστή και ελέγχεται από επόπτη. Στο πλαίσιο αυτό είναι δύσκολο να μην εντοπιστούν αντικείμενα που έχει ξεχάσει ο τελευταίος επισκέπτης του χώρου.

Τα αντικείμενα μετά την εύρεση τους, θεωρούνται απολεσθέντα και τοποθετούνται σε ειδικό κουτί ώστε να ενημερωθεί ο επισκέπτης. Η διαδικασία δύναται να διαρκέσει έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες έως την ενημέρωση του επισκέπτη.

Παρόλο που είναι δύσκολο να μη βρεθεί ένα ξεχασμένο αντικείμενο, ο επισκέπτης του κάθε χώρου παραμένει υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα και η ευθύνη της εύρεσης και παράδοσης ενός απολεσθέντος δε βαρύνει σε καμία των περιπτώσεων τον ιδιοκτήτη/επικαρπωτή του ακινήτου ή/και τη διαχειρίστρια εταιρία.

Σας προσκαλούμε να ελέγχεται σχολαστικά τις αποσκευές σας καθώς και το χώρο κατά την αποχώρηση σας από αυτόν.